การประชุมชี้แจงการเปิดการเรียนการสอนแบบSANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL (เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19ในสถานศึกษา)