รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ