ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนมงคลกุลวิทยา 19 มิ.ย. 2562