พีธีถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนมงคลกุลวิทยา