วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  5 ธันวาคม 2561

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 30 พ.ย. 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4

อบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการ 3-5 ตุลาคม 2561

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 22 สิงหาคม 2561