เปิดเรียน On Site

โรงเรียนมงคลกุลวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการ SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ที่มาโรงเรียน ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen test ki (ATK) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย